Co to jsou tepelné ztráty a jak se počítají

Co to jsou tepelné ztráty a jak se počítají

  • Publikováno: 17.10.2019
  • Kategorie: Okna a dveře

Za tepelné ztráty v domě se považuje tepelná ztráta na vytápění, což je tepelný tok, který z domu uniká. Toto teplo může unikat přes stěny, střechu, zářením přes průsvitné konstrukce i větráním. Tepelná ztráta se odvíjí od venkovní teploty, jiná tedy bude v letních dnech, kdy je teplo a jiná v zimě, když se teploty pohybují pod 0°C. Hodnota tepelné ztráty je tedy vztažena k určité teplotě.
Existuje rovnice, jak tepelné ztráty spočítat. Tato rovnice vychází z extrémních podmínek, což je v České republice -15°C. Když se objeví větší mrazy, počítá se s tím, že akumulační schopnosti domu tento extrém vyváží.

K čemu je vlastně třeba znát tepelné ztráty vašeho domu? Pokud byste chtěli žádat o dotace v programu Nová zelená úsporám, ale i pokud byste chtěli prodat dům je třeba tyto hodnoty úvadět. Někdy stačí vyčíslit tepelné ztráty orientačně pomocí obálkové metody.

Jindy je třeba přesnější výpočet podle níže uvedených vzorců.

Výpočet tepelných ztrát

Tepelné ztráty se počítají zvlášť pro prostup, tepelné mosty a větrání. Celková tepelná ztráta se pak vypočte jako součet níže zmíněných výsledků rovnic.

Tepelné ztráty prostupem

Rovnice: Qp = Σ(U * A * b) * (qai - qae) [W]

A je plocha konstrukce v m2
b je součinitel vlivu exteriéru
qai je teplota interiéru, pro obytné budovy se rovná +21°C
qae je teplota exteriéru, obvykle se počítá –15°C

Tepelná ztráta tepelnými mosty

Rovnice: Qpm = Σ(y * l) * (qai - qae) + Σc * (qai - qae) [W]

y [W/(m.K)] je lineární tepelný most a l jeho délka
c [W/K] je bodový tepelný most
ΣA je součet všech ploch ochlazovaných konstrukcí

Tepelný most je místo, kde dochází k mnohem většímu tepelnému toku než v jeho okolí. Jedná se tedy o místo, které odvádí mnohem více tepla, což je nežádoucí jev.

Tepelná ztráta větráním

Rovnice: Qvv = cvz * n * V / 3600 * (qai - qae) [W]

cvz je měrné teplo vzduchu a rovná se přibližně 1250 J/(m3K)
n je násobnost výměny vzduchu a uvažuje se 0,5 1/hod. (čti žádná celá pětkrát za hodinu, nebo také jednou za 2 hodiny) při dosazování vnitřního prostoru místnosti (budovy), a nebo 0,4 1/hod. při dosazování vnějšího obestavěného prostoru, u starších oken se tato hodnota zvětšuje až na 1 1/hod. a naopak, pokud je místnost málo větraná, protože v ní nejsou kytky a je málo používaná, může být
u těsných oken minimalizována až na 0,1 1/hod.
V je objem místnosti nebo budovy
3600 je převod z hodin na vteřiny

Tip: Podívejte se také na článek o tom, jak správně větrat.

Jak tepelným ztrátám předcházet a jak je odstranit

Předcházení tepelným ztrátám je logické a má mnoho podob. Můžete si pořídit nová kvalitnější okna, zlepšit izolaci stěn, střechy i podlahy, koupit si nové vchodové dveře, instalovat klapky do nepoužívaných komínů, pořídit si závěsy a záclony apod. V bytě pomůže také zasklení balkónu. Těmito opatřeními buď tepelným ztrátám předcházíte, nebo je přímo odstraňujete.

Tip: Přečtete si také Jak pomáhají plastová okna s úsporou tepla doma

Pokud vás zaujaly naše produkty, kontaktujte některou z poboček, nebo vyzkoušejte nezávaznou kalkulaci:

NEZÁVAZNÁ CENOVÁ KALKULACE

 Je pro Vás tento článek přínosný? sdilej

 

Chcete více informací nebo si nechat nezávazně spočítat cenu?

Volejte zdarma (PO-PÁ 7:00-15:00) na 800 100 039, navštivte jednu z našich 36 poboček v ČR nebo si nechejte cenu spočítat:

NEZÁVAZNÁ CENOVÁ KALKULACE