Rosení plastových oken – problém, kterým má jednoduché řešení

Rosení plastových oken - problém, který má jednoduché řešeníPotýkáte se s vlhkostí a rosením plastových oken? Vysvětlíme Vám, jak rosení vzniká, a poradíme, jak mu předcházet.

Rosení oken je většinou komplexní problém, který může mít vícero souvisejících příčin. Rosení je v podstatě povrchová kondenzace vlhkosti v interiéru. Předpokladem vzniku je tedy relativně vysoká vlhkost vzduchu v interiéru v kombinaci nízké teploty stavební konstrukce. Kondenzace vodní páry na rámu i skle může při souhře nepříznivých okolností vést až ke vzniku nebezpečných plísní a ke zhoršení kvality vzduchu v místnosti. Problematika kondenzace vodní páry není tedy závislá na materiálu použitých oken.

Paradoxem ovšem je, že ve většině případů je rosení oken důkazem jejich kvality a také kvality těsnění. Moderní plastová okna těsní velmi dobře a nezabezpečují tak požadovanou výměnu vzduchu přirozenou infiltrací. V důsledku toho se zvyšuje vlhkost uvnitř místnosti. Vzduch dokáže pojmout jen určité množství vodní páry (teplý více než studený), nad touto hranicí už dále vodu neabsorbuje, což způsobuje vysrážení vody na chladnějších plochách.

Nejčastěji se proto rosí okna v místech, kde je zvýšená vlhkost – kuchyně, koupelny či místnosti s větším množství rostlin.

Dostatečně větrejte

Špatné větrání, resp. absence větrání je jednou z hlavních příčin vzniku rosení oken. Současná okna díky svojí vysoké těsnosti nezabezpečují samovolné provětrávání jako v minulosti. Je tedy třeba zajistit dostateční větrání a cirkulaci vzduchu v místnosti. Na trhu dnes existuje celá řada systémů zasahujících do těsnění za účelem infiltrace vzduchu mezí rámem a křídlem. Společnost Gealan vyvinul za tímto cílem speciální Gecco klapku, která funguje na principu samoregulace.

Nejlepším a nejúčinnějším způsobem větrání je nárazové větrání tj. otevřít okna dokořán na cca 10 minut. Přibližně tak dlouho trvá, než se vymění vzduch v místnosti a přitom stěny a nábytek nestihnout vychladnout a čerstvý vzduch se rychle ohřeje naakumulovaným teplem. Takto větrat bychom měli několikrát za den, nejméně však před spaním.

Často používané větrání otevřením tzv. ventilačky je v zimním období nejhorší možný způsob větrání. Výměna vzduchu probíhá pomalu a teplo tím uniká po delší dobu. Po tuto delší dobu se více ochlazují stěny místnosti a tím se následně zvyšují náklady na vytápění.Vlhkoměr Gealan

Dobrým nástrojem pro kontrolu vlhkosti v místnosti je instalace jednoduchého vlhkoměru. Takovýmto pomocníkem Vám může být vlhkoměr Gealan, když je ukazatel v červeném poli, znamená to, že je třeba vyvětrat. Instaluje se jednoduše nalepením na rám okna.

Pozor u novostaveb, dlouho vysychají, větrejte

Současný trend rychlé výstavby předpokládá osazení oken do hrubé stavby s cílem „uzavřít ji“ a poté pokračovat ve vnitřních dokončovacích pracích. Kvalitní okna nezávisle na použitém materiálu jsou dokonale těsná proti nežádoucímu úniku tepla vlivem infiltrace. Osazením do hrubé stavby se tak zakonzervuje všechna vlhkost, která vzniká při dokončovacích procesech. Zateplením obvodového zdiva je potřeba počítat s několikaročním vysycháním stavby, než se dostane do rovnovážného stavu. Zde tedy opět pamatujte na pravidelné větrání!

Pozor i při rekonstrukcích

Při rekonstrukcích zpravidla osadíme moderní okna do stávající stavby, která se nacházela v rovnovážném vlhkostním stavu. Problémy většinou nastávají při osazování oken – zpravidla se osadí k vnějšímu obvodovému zdivu, ale vhodnějším řešením je umístění oken zhruba do poloviny zdi a zvenku samotné napojení zateplit.

Pokud se celá obvodová zeď staršího domu vyznačuje velmi nízkou tepelněizolační schopností, je nevyhnutelné zaizolovat celou fasádu. V opačném případě se na chladných místech vysráží vodní pára, do zdí se nasákne vlhkost a takového místo se stává ideálním místem pro vznik plísní.

Kromě častého větrání po instalaci oken do rekonstruovaných prostor či starších domů, radíme vždy prodiskutovat možná rizika (jako rosení oken) s odborníky.

Mezi další nejfrekventovanější příčiny rosení oken patří také:

  • montáž interiérových žaluzií, které ovlivňují proudění vzduchu u skla
  • nesprávné umístění záclon a závěsů
  • široké vnitřní parapetové desky
  • přerušovaný způsob vytápění
  • odpařovače vody
  • sušení prádla v interiéru
  • umístění květin na vnitřní parapetové desce
  • neprodyšné laminátové podlahy
  • stěny natřené nátěrem se zvýšeným obsahem latexu
  • rekonstrukční práce s mokrými procesy (např. stěrkování)


Opět platí pravidlo, pokud budete pravidelně větrat, předejdete nebo alespoň výrazně omezíte rosení oken, zvýšíte životnost oken a předejdete nečekanému servisu oken.

   Je pro Vás tento článek přínosný? sdilej

 

Chcete více informací nebo si nechat nezávazně spočítat cenu?

Volejte zdarma na 800 100 039, navštivte jednu z našich
36 poboček v ČR nebo si nechejte cenu spočítat:

NEZÁVAZNÁ CENOVÁ KALKULACE