Montáž plastových oken v novostavbě

Montáž plastových oken v novostavběMontáž  plastových oken v novostavbě má svá specifika, která jsou dána rychlostí výstavby domů. Rychlá výstavba počítá s osazením oken do hrubé stavby, po uzavření prostor se dokončují vnitřní finalizace.

Modelová situace pro novostavbu – vnitřní utěsnění s folií

1/ tepelná popř. zvuková izolace
2/ vně těsnicí fólie, paropropustnější než vnitřní (těsnicí proti větru a dešti)
3/ vně začišťovací lišta nebo expanzní těsnicí páska, paropropustnější než vnitřní (těsní proti větru a dešti)
4/ zevnitř těsnící fólie (vzduchotěsná)

Pokud je těsnění provedeno opravdu důkladně (viz výše uvedený příklad), osazením oken do hrubé stavby dojde k zakonzervování vlhkosti, která vzniká při dokončovacích procesech. A současně kvalitní okna nezávisle na použitém materiálu jsou dokonale těsná proti nežádoucímu úniku tepla vlivem infiltrace. Z těchto důvodů může docházet k tvorbě nežádoucího kondenzátu (známé jako rosení oken), což je přirozený fyzikální jev.

Paradoxem ovšem je, že ve většině případů je rosení oken důkazem kvality plastových oken a také kvality těsnění.

Montáž plastových oken v novostavbě

Jak vzniká kondenzát – kondenzační voda?

Kondenzát se tvoří, pokud vlhký, teplý vzduch se dostane do styku se studeným povrchem. Teplý vzduch může vázat více vody než vzduch studený. Ochladí-li se pak teplý vzduch (např. na okenní tabuli), vysráží se přebytečný podíl vody ze vzduchu jako zkondenzovaná voda.

Jak lze omezit/zabránit tvorbě kondenzátu na tabulích skla?

Optimální tepelná izolace díky těsným spárám, izolačním zasklením a izolačním vrstvám hraje dnes velkou roli. Teplý, vlhký vzduch tak zůstává v místnosti. Z tohoto důvodů se Vy sami musíte postarat o regulaci vlhkosti vzduchu v obytných místnostech – dostatečným větráním a správnou teplotou v místnosti. Optimální je přitom teplota cca 20° C při relativní vlhkosti vzduchu 50 %, která by měla převládat nejen v místnostech, ale i v okenním ostění. Čím níže teplota v ostění klesne a/ nebo vlhkost stoupne, tím spíš se tvoří kondenzační voda. Navíc se zateplením obvodového zdiva je třeba počítat s několikaletým vysycháním stavby, než se dostane do rovnovážného stavu.

Jak správně větrat?

Otvírejte okna dokořán na pět minut několikrát denně. Vytvoříte přitom průvan, takže vlhký vzduch v místnosti bude vyměněn za suchý vzduch zvenku. Teplota v místnosti sice na několik minut poklesne, ale akumulátory tepla jako jsou zdi, stropy, podlahy nebo nábytek se však za tuto dobu ochladí pouze minimálně. Čerstvý vzduch se opět rychle ohřeje a ztráta energie je minimální. Kromě řádné montáže oken má velký význam rovněž péče a údržba oken.

Tedy nezáleží jenom na tom, jak drahá nebo levná plastová okna pořídíte, jaký mají původ, která firma je vyrobila, záleží také na jejich kvalitní a odborné montáži a také na tom, jak se o okna následně staráte Vy sami.

   Je pro Vás tento článek přínosný? sdilej

 

Chcete více informací nebo si nechat nezávazně spočítat cenu?

Volejte zdarma na 800 100 039, navštivte jednu z našich
36 poboček v ČR nebo si nechejte cenu spočítat:

NEZÁVAZNÁ CENOVÁ KALKULACE