Kvalita skla ve fasádních oknech a v zasklívacích systémech

Kvalita skla ve fasádních oknech a v zasklívacích systémech (ROZHOVOR)

Kvalita skla ve stavebnictví, ať už při použití v plastových oknech či při zasklení balkónů, je nelehkým tématem. Jaké sklo je nejlepší použít do plastových oken, jaký vliv mají změny počasí na sklo a podléhá sklo stárnutí?
Pojďme tedy blíže nahlédnout na problematiku skla ve stavebnictví a nejčastější problémy, které trápí majitele nemovitostí, které nám formou rozhovoru přiblíží expert v tomto oboru.

Pan Ing. Miroslav Sázovský (*1979) patří k uznávaným expertům a odborníkům, kteří pomáhají lidem a firmám se statickým návrhem zasklení a diagnostickým posouzením poruch a vad skla. Studoval na ČVUT v Praze obor stavební fyzika a do roku 2009 pracoval v nadnárodní firmě na výrobu plochého skla na pozici konzultanta pro střední Evropu.

Je autorem desítek odborných článků, organizátorem GlassDay konference (www.glassday.cz) a vzdělávacího portálu GlassEducation (www.glasseducation.cz). Pro firemní zákazníky sestavil speciální 10 měsíční kurz GlassAcademy (www.glasseducation.cz/akademie/), ve kterém předává své dosavadní zkušenosti a znalosti za posledních 10 let praxe přímo v terénu. Mezi jeho další projekty patří ucelená online knowledge base Sklovestavebnictvi (www.sklovestavebnictvi.cz) nebo informační portál InfoGLASS.  

Zastává názor, že zasklení a jeho uplatnění je tak kvalitní, jak lídři firem efektivně uplatňují leadership při vedení svých organizací a umí pracovat s talentem svých zaměstnanců, proto se od roku 2015 zaměřil i rozvoj leadershipu a talent develomentu ve firemním prostředí sklenářských firem ve svém projektu Ontological leadership (www.flowave.cz).


S čím vším se na vás jako jednotlivec (majitel rodinného domu apod.) můžu obrátit?
Svou práci bych rozdělil do dvou kategorií. Před montáží a po montáži.
-    Před montáží pomáhám klientům odhalit, co člověk, který není specialistou na sklo, nevidí nebo přehlídne. Odhalujeme slabiny projektu, které do budoucna znamenají ztrátu předpokládané životnosti nebo její snížení z 25 a více let na 10 a méně.
-    Po montáži pomáhám určovat příčiny a poruch, které nastaly vlivem nějaké chyby nebo skryté vady. Mám za sebou k dnešními dnu přes 790 posudků na poruchy a vady skla, které majitele nebo dodavatelské firmy stáli už stovky milionů.


Jaké problémy (v souvislosti s kvalitou skla) řešíte nejčastěji u klientů - majitelů nemovitostí? Jaké jsou nejčastější vady skla v oknech?
Nejčastější vadou skla je chyba v jeho návrhu a neznalost jeho fyzikálních a materiálových vlastností. Ano, je to paradox. Firmy, které sklo vyrábí a dodávají často neznají normy a předpisy, nestudují a nevzdělávají se, aby rozšiřovali svou pojmovou mřížku odborníků na sklo. Díky tomu dochází k poruchám a vzniku skrytých vad.
Mezi ty nejčastější poruchy a vady patří lom skla vlivem chybného návrhu nebo chybného užívání v rozporu s návodem, dále kondenzace v mezi skelního prostoru izolačního skla a ztráta bezpečnostních vlastností a životnosti.


Dá se těmto vadám nějak předcházet?
Dlouhá léta jsem si myslel, že to bude systematickým vzděláváním, proto jsem sestavil online GlassAcademy.
Za poslední rok jsem si uvědomil, že problém není v tom, že by se lidé nechtěli vzdělávat, nebo nevěděli, kde se vzdělávat. Problém je v leadershipu majitelů firem a samotných jednotlivců. Firmy nemají společné vize, hodnoty a nejsou v integritě.


Mohl byste vysvětlit, co přesně máte touto integritou na mysli?
Integritu organizace a jedince vnímám jako záležitost jejich slova. Provádíte-li konstrukci, která nesplňuje požadavky zákona, příslušných norem a všeobecně známých zvyklostí členského státu EU, tak byste měli:
-    specifikovat, co znamená dát vaše slovo, za čím si stojíte
-    co budete dělat, co nebudete dělat,
-    co víte, že budete dělat a co víte, že nebudete dělat,
-    co uděláte nebo neuděláte z toho, co se od vás očekává, i když nebylo řečeno.
-    jaké zákony, normy nebo zvyklosti dodržíte nebo nedodržíte.
To však vyžaduje mít znalosti a dovednosti odborníků na sklo. Bez lídrů, kteří povedou své firmy se základní hodnotou jako je integrita, nikdy nedokážeme předcházet chybám, které se za těch 10 let, co jsem v oboru, stále dokola opakují.


Jaké sklo je podle vašeho názoru nejlepší použít v plastových oknech? Co byste si vybral vy osobně, kdybyste si pořizoval nová okna?
Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Takové sklo, které bude v integritě jako celek – celé a kompletní, neporušené a v dobré kondici, která mi zajistí jeho dlouhou životnost. Každé okno a každá stavební konstrukce je „živým organismem“, proto je potřeba ke každému sklu přistupovat individuálně v závislosti na jeho způsobu použití a požadavcích, které na sklo máme. 


A co u zasklených balkónů a lodžií? Jaké sklo se nejvíce hodí pro tyto zasklívací systémy?
Abych vám mohl odpovědět, tak bych musel napsat knihu. Proto i v tomto případě platí odpověď z předchozí otázky.


Má sklo samotné protihlukové vlastnosti, nebo to vždy závisí na celkové konstrukci systému?
Každý materiál má své akustické vlastnosti, jen je nutné provést správný návrh a vyhodnotit, zda kombinace všech pospojovaných částí konstrukce bude splňovat požadovaný akustický útlum. Obecně platí, že sklo samo o sobě vám nevytvoří požadovanou akustickou izolaci, velmi klíčovou a důležitou roli hraje jeho napojení na křídlo okna, rám okna a akustické řešení napojení okna na ostění. Často se setkávám s tím, že okna nejsou kvalitně seřízená a hluk proniká přes těsnění mezi rámem křídla a samotného okna, nebo montážník opomene akusticky vyřešit spáru mezi oknem a ostěním.


Jak velký vliv mají na sklo změny počasí?
V současnosti se nebojím říct, že dramatický. Především u izolačních trojskel dochází k obrovským podtlakům a přetlakům v dutině izolačního skla, který působí na těsnící materiály po obvodě zasklívací jednotky a na plochu skla. V dutině izolačního trojskla může za extrémních podmínek vznikat i podtlak nebo přetlak o velikosti 12 kN/m2 což je 1,2 tuny na m2.
Pokud si dodavatel toto chování neuvědomí a podcení statický návrh složení izolačního skla, tak je pravděpodobně / téměř jisté, že izolační sklo ztratí své stavebně fyzikální vlastnosti mnohem dříve, než je jeho předpokládaná délka životnosti.


Kdy a jak nejčastěji dochází k samovolnému prasknutí okna či zasklení? Můžete nám to laicky vysvětlit?
K poruše skla nikdy nedojde samovolně. Buď k těmto poruchám dochází vlivem chybně navrženého, nebo vadně vyrobeného produktu, popřípadě kvůli chybě užívání. Spousta dodavatelů zasklení nepředává svým zákazníkům návody k užívání, proto dochází k samovolnému praskání skla. Zákazník není specialista na sklo, aby dokázal vyhodnotit, co si ke sklu může dovolit a co způsobí jeho prasknutí. Nejčastější příčiny jsou vady materiálu, vady montáže, přepravy, skladování skla nebo chyby v užívání.


Podléhá sklo stárnutí? Za jak dlouho je obvykle potřeba sklo vyměnit?
Rychlost a intenzita stárnutí je přímo úměrná kvalitě návrhu a způsobu nebo správnosti údržby. Pokud je sklo neodborně navrženo, tak jeho životnost může být od 2 do 5 let. V současnosti sleduji, že životnost izolačních skel se pohybuje kolem 10 až 15 let. Svým klientům vždy doporučuji, aby si se svým dodavatel podepsali přepokládanou životnost, jakéhokoliv zasklení na min. dobu 25 let a více. V této dohodě se přesně definuje, které vlastnosti a projevy zasklení budou možné a co bude znamenat, že sklo musí být vyměněné. Spousta klientů je překvapená, když zjistí, že podložky v oknech, zábradlích nebo jiných konstrukcích se sklem nebo ze skla mají životnost jen 5 let.


Má kvalita skla vliv na rosení skel, nebo naopak rosení skel na kvalitu skla?
Povrchová kondenzace na skle je závislá na teplotě povrchu skla a vlhkosti okolního prostředí, proto kvalita skla nemá žádný vliv na rosení skla. Jediné, co může ovlivnit zamlžení skla je jeho povrchová smáčivost, která ovlivňuje, kolik kapek na skle zůstane nebo steče dolů. Pokud je sklo dlouhodobě vystaveno povrchové kondenzaci, tak mu hrozí „oslepnutí“. Jinými slovy hrozí chemická koroze povrchu skla, která se projevuje zběláním povrchu skla.


Pokud byste se chtěli více dozvědět o tématice skla ve stavebnictví, pak se podívejte na výše zmíněnou Online GlassAcademy nebo na některý z další projektů Ing. Miroslava Sázovského (např. www.znalecnasklo.cz, www.statiknasklo.cz).

   Je pro Vás tento článek přínosný? sdilej

 

Chcete více informací nebo si nechat nezávazně spočítat cenu?

Volejte zdarma (PO-PÁ 7:00-15:00) na 800 100 039, navštivte jednu z našich 36 poboček v ČR nebo si nechejte cenu spočítat:

NEZÁVAZNÁ CENOVÁ KALKULACE