Jak na montáž plastových oken

Jak na montáž plastových oken

  • Publikováno: 20.8.2022
  • Kategorie: Okna

Řádně provedená montáž plastových oken je předpokladem pro jejich správné fungování a dlouhodobou použitelnost. O postupu osazení oken do stavby rozhoduje nejen typ a stáří stavby ale i použitý stavební materiál. Odlišně tedy bude probíhat montáž v panelovém domě, v novostavbě či v rekonstruovaném domě.
V tomto článku Vám také poradíme jak připravit svůj byt na montáž plastových oken, aby byl následný úklid hračka.

Obsah:
Jak vypadá správný postup montáže oken
Připojovací spára
Na co dbát při montáži
Dost bylo teorie, jak vypadá montáž oken v praxi
Důsledky nesprávně provedené montáže
Jak lze omezit/zabránit tvorbě kondenzátu na tabulích skla?
Jak na montáž plastových oken připravit Vás dům

Jak vypadá správný postup montáže oken

Správně realizovaná montáž plastových oken je v podstatě otázkou náležitého spojení okenního rámu se samotnou stavební konstrukcí, tak aby byly splněny všechny důležité požadavky kladené na tzv. připojovací spáru (spára mezi oknem a stěnou).

Montáž výrazně ovlivňuje hodnotu součinitele prostupu tepla, jež udává tepelně izolační schopnosti konstrukce (největší úniky tepla z domu jsou okny a dveřmi). Při nekvalitní montáži může tato hodnota přesáhnout až Uw≥2W/m2K, což rozhodně neodpovídá současně platným normám, které vyžadují u oken ve svislé poloze na rozhraní vytápěného prostoru a exteriéru hodnotu Uw≤1,7W/m2K. Proto pozor na montáž „pouze na pěnu“.

Tip na článek: Podívejte se také, jak poznat poznat kvalitní okna.

Připojovací spára

Základem je dostatečně pevné ukotvení rámu ke konstrukci budovy, jelikož okno bude během své životnosti odolávat dlouhodobé manipulaci a povětrnostním podmínkám. Zároveň však ukotvení nesmí bránit dilatačním pohybům způsobeným změnami teplot, vlhkosti či smršťováním materiálu, ke kterým dochází mezi oknem a stavbou.

Na co dbát při montáži

1/ Připojovací spára musí být zevnitř po celém obvodu trvale vzduchotěsně uzavřena. Vlhký a teplý vzduch místnosti se tak nedostane do spáry, kde by se ochladil a přispěl k tvorbě kondenzátu a plísní.

2/ Tepelná a zvuková izolace je zajištěna pouze, pokud je středová rovina připojovací spáry dokonale vyplněná izolačním materiálem. Tato rovina přejímá tepelnou a zvukovou izolaci, nikoli však utěsnění proti větru a vlhkosti.

3/ Připojovací spára musí být zvenku trvale a po celém obvodu utěsněna proti větru a nárazovému dešti. Tyto požadavky platí nejen pro okna, ale i pro připojení vnějšího parapetu.

4/ Přenos zatížení vlastní hmotnosti okna se provádí přes nosné podložky, upevnění okenního rámu pomocí hmoždinek nebo zední kotvou (hřebíky neodpovídají technologickému postupu). Rozteče upevňovacích prvků závisejí na materiálu rámu.

5/ Pohyby rámových profilů a stavbou podmíněné pohyby jsou deformace dané ze zatížení větrem, užitného zatížení a délkové změny podmíněné teplotou se zachycují mechanickým upevněním a distančními podložkami. Stavbou konstrukčně podmíněné průhyby (obzvlášť u velkých otvorů) je nutné řešit v projektu, protože prvky nesmějí přenášet síly z konstrukce.

Dost bylo teorie, jak vypadá montáž oken v praxi

Důvěřujte skutečným profesionálům

1/ Montéři zkontrolují po příjezdu rozměry nových oken. Poté provedou demontáž původních oken vysazením křídel a následným rozřezáním a vypáčením původních rámů. Při této činnosti může dojít k poškození venkovních i vnitřních špalet, čemuž ovšem nelze zabránit.

2/ Následuje usazení oken, tj. vykřídlený rám se předvrtá a následně je usazen do očištěného otvoru a pomocí dřevěných klínků zajištěn tzv. „ve váze“, v případě doporučené montáže oken dle normy (ČSN 73 0540 – 2) je rám okna oblepen parotěsnými a paropropustnými fóliemi. Po vyvážení je rám přivrtán k ostění kotvícími šrouby, popř. kotevními plechy. Spára mezi ostěním a rámem je vyplněna PUR pěnou. U okna se provede jemné seřízení a zkontroluje funkčnost.

3/ Posledním krokem je zednické zapravení, které obsahuje především zařezání vytvrdlé přebývající části pěny, odstranění dřevěných klínů a doplnění míst po odstraněných klíncích, osazení vnitřních parapetů a finální zapravení vnitřních špalet.

Profesionál zvládne montáž plastových oken velmi rychle. Kompletní montáž (včetně vybourání původního okna) trvá cca 30 minut.

Důsledky nesprávně provedené montáže

Chybná montáž okna vede nejen ke zvýšení tepelných ztrát, ale mohou vznikat značná poškození v důsledku vlhkosti, projevy průvanu a snížení zvukové izolace. Tím může na stavbách docházet k jejich poškozením.

Tato poškození vznikají, pokud je okno pouze zaomítnuté do zdi a nebylo v připojovací spáře provedeno utěsnění. Teplý a vlhký vzduch se hromadí ve spáře mezi oknem a zdivem, vzduch se v ní ochladí a začne se tvořit kondenzát. Dříve nebo později je vznik plísní nevyhnutelný.

Paradoxem ovšem je, že ve většině případů je rosení oken důkazem kvality plastových oken a také kvality těsnění.

Jak lze omezit/zabránit tvorbě kondenzátu na tabulích skla?

Optimální tepelná izolace díky těsným spárám, izolačním zasklením a izolačním vrstvám hraje dnes velkou roli. Teplý, vlhký vzduch tak zůstává v místnosti. Z tohoto důvodů se Vy sami musíte postarat o regulaci vlhkosti vzduchu v obytných místnostech – dostatečným větráním a správnou teplotou v místnosti. Optimální je přitom teplota cca 20° C při relativní vlhkosti vzduchu 50 %, která by měla převládat nejen v místnostech, ale i v okenním ostění. Čím níže teplota v ostění klesne a/ nebo vlhkost stoupne, tím spíš se tvoří kondenzační voda. Navíc se zateplením obvodového zdiva je třeba počítat s několikaletým vysycháním stavby, než se dostane do rovnovážného stavu.

Jak na montáž plastových oken připravit Vás dům

Před samotnou montáží je třeba umožnit bezproblémový přístup k oknu, tzn. cca 1 m volného prostoru kolem oken pro snadnou manipulaci. Je nutné přikrýt nábytek a veškeré zařízení bytu, neboť i při sebeopatrnější demontáži původních oken dochází k rozptylu prachu. Pokud to lze, je vhodné srolovat koberce pod okny a položit tvrdé kartony, stejně tak i v místech, kde budou chodit montéři, kteří v rámci dodržování bezpečnostních předpisů musí mít pracovní obuv, tudíž se nevyzouvají.

Obecně platí, že čím důkladněji se dům připraví, tím snazší je úklid po montáži.

Při výběru plastových oken tedy nemyslete jen na cenu, počet komor či kvalitu zasklení a kování. Správně provedená montáž je důležitá a při samotném výběru nových oken bývá často opomíjená. Důvěřujte proto prověřené české firmě s profesionálními a zkušenými montážníky, kteří mají za sebou tisíce realizovaných zakázek. Nekvalitně provedená montáž kvalitních plastových oken Vám radost jistě neudělá!

Pokud vás zaujaly naše produkty, kontaktujte některou z poboček, nebo vyzkoušejte nezávaznou kalkulaci:

NEZÁVAZNÁ CENOVÁ KALKULACE   Je pro Vás tento článek přínosný? sdilej

 

Chcete více informací nebo si nechat nezávazně spočítat cenu?

Volejte zdarma (PO-PÁ 7:00-15:00) na 800 100 039, navštivte jednu z našich 36 poboček v ČR nebo si nechejte cenu spočítat:

NEZÁVAZNÁ CENOVÁ KALKULACE