Servis oken a dveří | Svet-oken.cz

Servis a reklamace

V případě nahlášení reklamace je vyslán reklamační technik, který provede posouzení reklamace a vydá písemné vyjádření. Pokud je reklamace oprávněná, reklamační technik provede ihned na místě odstranění závady a vyhotoví zápis. V případě nutnosti objednání dílů, částí nebo celých výrobků bude oprava a odstranění předmětu reklamace dokončena po jejich objednání, výrobě, dodání a naskladnění. Kompletní reklamační řád si můžete stáhnout zde.

Pokud chcete kontaktovat Svět oken z důvodu reklamace, můžete zde: 

E-mail: reklamace@svet-oken.cz, Telefon: +420 571 478 155

Co je vada, servis, reklamace?

Vady

Vady díla zjištěné při předání díla a zaznamenané v předávacím protokolu nejsou reklamací, ale nedokončením díla.

Reklamace

Vady, na které se vztahuje záruka, zjištěné od předání díla bez závad až do vypršení záruční doby. Za reklamaci se nepovažuje nutnost seřízení nebo nastavení výrobku. Více na téma reklamace, nejčastější důvody reklamací ale i důvody, kdy se reklamace na plastová okna nevztahuje naleznete zde.

Servis

Po celou dobu záruky oken a dveří nabízíme záruční servis, který zahrnuje servis, opravy a kontrolu kvality výrobků či montáž na celém území České republiky. Odborný zásah provádí naši pracovníci v co nejkratším termínu od nahlášení požadavku přímo na místě. Po uplynutí záruky poskytujeme i nadále plný pozáruční servis ke všem našim výrobkům. Více informací o servisu najdete v článku Servis plastových oken.

pobocky kalkulace-zdarma
Odbornou pomoc vám poskytnou naši pracovníci na bezplatných linkách
svet-oken-bezplatne-linky