Výměna oken a stavební povoleníVýměna oken a stavební povolení

Pokud se chystáte se měnit okna, zjistěte si dopředu potřebné informace ohledně zákonných podmínek. I výměna oken se totiž řídí různými paragrafy a vyhláškami.

Hlavní zákonné normy při výměně oken

Nejdůležitějšími normami jsou stavební zákon č. 183/2006 Sb. a Tepelná ochrana budov ČSN 730540-2. Výměna oken je příkladem udržovací práce, která je definována ve Stavebním zákoně, konkrétně v § 103, odst.1, písmene c. Podle zákona povolení ani ohlášení není vyžadováno u udržovacích prací, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou.

Kdy potřebujete stavební povolení

To, zda výměna oken podléhá stavebnímu povolení či nikoliv závisí na tom, jakou výměnu oken plánujete. Jestliže budete měnit okna za jiná stejného rozměru a vzhledu, jedná se o tzv. udržovací práce, které nevyžadují žádné povolení stavebního úřadu. Pokud ale provádíte větší úpravy, tedy chcete změnit ráz oken (budete okna zmenšovat, zvětšovat nebo měnit jejich členění) dochází tím ke změně vzhledu stavby a jste povinni tuto výměnu oznámit stavebnímu úřadu, který vydá příslušné stavební povolení. Stavební úřad bude od vás vyžadovat nákres původního a budoucího stavu. Při složitější výměně, například za francouzská okna, si může stavební úřad vyžádat i statický posudek.

Nezapomeňte na souhlas správce domu a bytového družstva

Při výměně oken v bytě, u kterého jste přímým vlastníkem, budete potřebovat souhlas správce domu. Toho o plánované výměně informujte písemně, vyplněním příslušného formuláře. Informovat musíte i v případě, že jste nájemníkem v bytovém družstvu, souhlas budete muset získat od bytového družstva. I v tomto případě posíláte písemnou žádost na příslušném formuláři.

Kvalitní firma vám poradí

Pokud si i přes veškeré zjištěné informace nejste jisti, zeptejte se raději svého dodavatele oken. Kvalitní a profesionální firma by vždy měla sledovat platnou legislativu, a tak by vám měla odpovědět na jakýkoliv dotaz ohledně výměny oken.

 

Pokud vás zaujaly naše produkty, kontaktujte některou z poboček, nebo vyzkoušejte nezávaznou kalkulaci:

NEZÁVAZNÁ CENOVÁ KALKULACE

   Je pro Vás tento článek přínosný? sdilej

 

Chcete více informací nebo si nechat nezávazně spočítat cenu?

Volejte zdarma na 800 100 039, navštivte jednu z našich
36 poboček v ČR nebo si nechejte cenu spočítat:

NEZÁVAZNÁ CENOVÁ KALKULACE