Gealan

Profil GEALAN 8000 IQ

 

Pokaždé když si něco nového pořizujeme stojíme před rozhodnutím jak zvolit optimální poměr “výkon/cena “ pro daný výrobek. Vždy jde o to vyvážit naše požadavky technickými parametry výrobku a jeho cenou, Ještě složitější je to v případě, když nakupujeme výrobek od něhož očekáváme velmi dlouhou životnost, nebo jehož instalace je tak náročná, že bychom ji neradi v brzké době opakovali. Nejinak je tomu i v případě instalace nových plastových oken. Hlavním důvodem pro takovýto krok bývá především snaha po úspoře tepla, zlepšení komfortu bydlení a také snížení nákladů a práce s údržbou starých dřevěných oken. Dvojnásob to platí pokud se jedná o okna v panelovém domě. Vzhledem k velikosti těchto oken, jejich stavu a všeobecně známým tepelným ztrátám je naše očekávání 30 - 40%-ní úspory samozřejmostí.

Dnešní požadavky na tepelné vlastnosti budov jsou dané normou ČSN 73 0540- 2 (Tepelná ochrana budov), která předepisuje koeficient prostupu tepla Uw<1,8W/m2K. Pro moderní profilové systémy s prohloubenou stavební hloubkou to však nepředstavuje zásadní problém. V případě GEALANu vyhovují této normě všechny systémy, ale pokud je použit systém S 8000IQ tak i s elegancí a dobrou statikou. Je však nutné i myslet na kvalitu skla a volit přiměřeně kvalitní sklo jeho koeficient by neměl být horší než 1,4 8 W/m2K.