Klimatická klapka GECCO


Klimatická klapka GECCO


  
    
Okna GEALAN zo systému S 8000 IQ vykazujú vďaka svojej 6-komorovej konštrukcií veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti, spĺňajúce nové požiadavky normy ČSN EN 730540:2002 na ochranu tepla. Integrované veľké výstuhy v rámoch a krídlach zaručujú dobrú stabilitu okna a umožňujú konštrukciu väčších prvkov, ktoré zároveň odolávajú silným náporom vetra. A pretože ochrana a bezpečnosť sú dôležitými kritériami pri výbere skla, zostáva na výber sklo a kovanie s odolnosťou proti krádeži.

Veľmi dôležitá je i klimatická pohoda v miestnosti. Ešte pred zabudovaním okna ja veľká potreba všetky tieto aspekty zohľadniť. Okna musia byť nielen tesné, ale ešte musia zaisťovať vyrovnanie vlhkosti v interiéri s ohľadom na teplotu v miestnosti. V prípade okien GEALAN je možné k splneniu týchto požiadaviek namontovať vetraciu klapku GECCO.

  
    
větrání gecco
 
  
    
gecco uzavřená gecco otevřená
  
    
Táto klapka umožňuje priebežnú výmenu vzduchu v dostatočnom rozsahu bez nepríjemného prievanu. Vetraním sa podstatne zlepšujú hygienické podmienky prostredia a znižuje sa tak riziko vzniku pliesní v ostení. Malá klapka s veľkým účinkom robí z vašich okien okná s odvetraním a to všetko pre Váš pocit klimatickej pohody. Kedykoľvek je možné jednoduchým spôsobom klapku aretačným kolíkom uzavrieť a vrátiť tak oknu jeho pôvodné vlastnosti.

Vetrací systém GECCO technický spĺňa všetky požiadavky, bol odskúšaný a certifikovaný s dosiahnutím triedy 3 a 4 v hodnotení zvukovo izolačných vlastnosti. Test takisto ukázal, že pri tomto spôsobe výmeny vzduchu nevznikajú žiadne podstatné tepelné straty.